Ontwikkelingen inkomen en pensioen sinds 2015

´2015 zal voor de hypotheekmarkt een kanteljaar blijken te zijn. Een jaar waarin de vraag zich verder herstelt, de concurrentie onder geldverstrekkers toeneemt en online advisering definitief doorbreekt. Ingrediënten die de bouwstenen vormen voor een nieuwe gezonde hypotheekmarkt.´ Aan het woord is Martin Koot, Business Manager Financieel Advies bij MoneyView.

MoneyView verzamelt informatie over financiële producten en maakt deze transparant en onderling vergelijkbaar. Vanuit die rol heeft de organisatie goed zicht op de ontwikkelingen in de markt. ´De hypotheekmarkt van de nabije toekomst kent een omvang van € 60 tot € 80 miljard. Dat is de helft van wat het ooit geweest is maar ligt toch beduidend hoger dan de circa € 40 miljard die wordt gerealiseerd in 2014. Deze voorspelling staat of valt met de inschatting of de huizenprijzen zullen stijgen. Het feit dat ruim 1 miljoen woningen onder water staan, houden de markt in gijzeling. Lost die prop zich op, dan ontstaat een meer stabiele situatie waarin de natuurlijk doorstroom weer op gang komt en vraag en aanbod in balans raken. De ongekend hoge volumes die we kenden in de periode van voor de crisis behoren definitief tot het verleden omdat hypotheekshoppen niet loont en het vizier van de markt is gericht op aflossen.´

Gemengd model

Martin Koot is een van de dagvoorzitters van het Hypotheken Event. Hij kijkt met veel belangstelling uit naar onder andere de ervaringen die de Rabobank heeft opgedaan met het online hypotheekdossier. ´Ruim 150.000 Nederlanders hebben een dergelijk dossier aangemaakt en bepalen op die manier tot waar hun zelfredzaamheid gaat en op welke onderdelen men advies inkoopt. Interessant omdat deze invalshoek financieel advies voor de klant betaalbaar kan houden.

Door toegenomen eenvoud en transparantie tendeert de hypotheekmarkt naar een retailmarkt (hoge volumes, kleine marges). Haaks daarop staat dat consumenten ontvankelijk zijn voor advies omdat men zich niet echt wil verdiepen in deze materie. Dus de vraag naar advies blijft groot, maar dan wel tegen een beperkte vergoeding. Dat dwingt het intermediair tot creatieve oplossingen waarbij het gemengde model dat de Rabobank hanteert er een is. Banken hebben het volume om hier stevig in te investeren, maar hoe zit dat met bijvoorbeeld hypotheekketens of individuele advieskantoren? Wat betekent dit voor het distributielandschap?´

Hypotheken Event 2015

Het Hypotheken Event 2015 is een uitgelezen mogelijkheid om antwoord te krijgen op deze en andere vragen. Het biedt de bezoeker een actueel overzicht van de stand van zaken. Alle marktontwikkelingen worden belicht en scherpen uw eigen visie op de toekomst aan. ´Ik hou er ieder jaar een aantal eyeopeners aan over. Het is bovendien een event waarbij inhoud en ontmoeten hand in hand gaan