Ontwikkeling hypotheek markt

Uit de Monitor Koopwoningmarkt 2014-4 van het Expertisecentrum Woningwaarde blijkt dat het aantal afgesloten hypotheken en het aantal transacties van koopwoningen in het vierde kwartaal van 2014 flink boven het niveau van de afgelopen jaren liggen. De dynamiek op de koopwoningmarkt komt in 2014 al weer op 85% tot 90 % van dat in 2008 uit.

Het aantal hypotheekaanvragen en feitelijk afgesloten hypotheken zijn in het vierde kwartaal van 2014 opgelopen tot boven de 70.000. Het aantal transacties van koopwoningen (51.300) betekent een flinke stijging ten opzichte van het vorige kwartaal en ligt al weer dicht tegen het niveau aan van kort voor de crisis. Deze toename in het vierde kwartaal past in het normale seizoenpatroon, maar is zeer waarschijnlijk ook versterkt door het anticiperend gedrag van potentiƫle kopers op de eerder aangekondigde beperking van het schenkingsrecht, de beperkingen van de maximale woonuitgaven (LTI) en de verlaging van de Loan to Value (LTV) naar 103% per 1 januari 2015. Evenals eerdere jaren is dan ook een zekere terugval in het aantal transacties in de bestaande woningvoorraad te verwachten in het eerste kwartaal van 2015. Pas dan kan worden vastgesteld of het forse herstel doorzet.